Ga naar hoofdinhoud

Over Meerleveld
in het kort…

Wij zijn werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw, voornamelijk met eigen personeel en eigen materieel. Onze sterke punten zijn de korte organisatiestruktuur van acquisitie tot uitvoering en het directe contact met onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk lagere overheden, bouwbedrijven, collega bedrijven en particulieren. Ons werkgebied is Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden omvatten het hele werkgebied van de grond-, weg- en water-bouw, dat is het uitvoeren van grondwerken en het aanbrengen van bestrating voor de wegen- en woningbouw, alsmede de aanleg van hemelwater en vuilwater p.v.c. riolering. Ook cultuurtechnische grondwerken. Op het gebied van riolering zit onze kracht in het aanleggen van betonriool, zowel op staal als onderheid met een betonbalk eronder.

Online Bestellen

Bij Meerleveld kunt u online materialen bestellen. Deze service is een extra kwaliteit van ons. De leveringskosten worden per soort materiaal en per transport van maximaal 12 m³ in rekening gebracht. De  leveringsdatum moet minimaal 48 uur (twee werkdagen) na het indienen van de bestellijst zijn. Vul s.v.p. het gehele formulier volledig in voor een juiste aanvraag.

VIHB-erkenning

Het besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn op 1 mei 2004 in werking getreden. Het ministerie van VROM heeft de NIWO aangewezen als uitvoeringsinstantie.

Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen moeten zich bij het NIWO laten registreren op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst. Voorwaarden voor vermelding op deze lijst zijn: Vakbekwaamheid, Betrouwbaarheid, Kredietwaardigheid.

Meerleveld Diemen Infra voldoet aan deze voorwaarden en staat per 26 mei 2005 op deze lijst vermeld onder VIHB nummer NH504855VXXX.

VCA* Certificaat

VCA staat voor Veiligheid gezondheid milieu Checklist Aannemers. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Meerleveld Diemen Infra is in het bezit van het VCA* certificaat.

Onze Referenties | Tevreden Klanten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om onze maatschappelijke betrokkenheid te laten gelden, hebben wij besloten voor een deel een andere bestemming aan de eindejaarsuitgave te geven (kaarten, flesje en andere geneugten). Met dit deel, aangevuld met een deel uit de algemene middelen, ondersteunen wij een aantal goede doelen en verenigingen. De doelen die wij steunen zijn Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland en SV Diemen..

Back To Top